11 saylı ərazi vergi dairəsinin bəzi vergi məmurlarının (Zaur Adilov, Əliyev Nüsrət Həsi oğlu,

Vəliyev Nofəl Fazil oğlu ) Kənt təsərüfatı ixracatçılarına və Azərbaycanın iqtisadiyyatına xaincəsinə

vurduğu ziyandan

Azərbaycan Respubilikasının Birinci Vitse Prezidenti Mehriban Xanım Əliyevaya

Ş İ K A Y Ə T

Hörmətli Mehriban Xanım! Bu gün Sizin və Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına

göstərdiyiniz qayğı və himayəni görməmək olmaz. Sizin sahibkarlara yaratdığınız əlverişli şərait bizləri

həmişə məmnun etmişdir.

Cənab Prezident İlham Əliyevin kənt təsərufatının ixracıynan bağlı verdiyi fərmanlar ixracı təşviqi

üçün yaratdığı şərait kənd təsərüfatı ixracatçılarına böyük dəsdək olmuşdur. Lakin, bəzi vergi

məmurlarının (Vergi auditinin 11 saylı vergi ərazi idarəsi) xəbərimiz olmadan bizə hesabladığı analoji,

ağlasğmaz vergilər Cənab Prezidentin və Sizin kənd təsərüfat ixracatçılarına göstərdiyiniz köməyə kölgə

salır.

Beləki Yazıb sizə bildirirəm ki, mən bir sahibkar kimi Rusiya və.s olkələrdə şirkətlər ilə bağladığımız

müqavilələr əsasında Azərbaycan Respubilikasında istehsal olnuna kənd təsərüfatı məhsullarını

istehsalçılar tərəfindən Rusiya və digər ölkələrin bazarlarına çxarılmasına xidmət göstərirəm.

Bu gün 11 saylı vergi ərazi dairəsində kənt təsərüfatının ixracıynan bağlı 15 və daha çox sahibkar bəzi

vergi məmurlarının hesabladıqları analoji vergiler nəticəsində küllü miqdarda borc yaranaraq

həbsxanalara kimi təhlükə altındadılar.

Hörmətli Mehriban Xanım vergi məmurlarına verdiyimiz izahatlarda açıq aşgar fəaliyətimizin nədən

ibarət olduğunu göstərsəkdə, biz sahibkarların fəaliyyət göstərdiyimiz yerlərə baxış keçirməmişlər, köhnə

qaydada analoji vergi hesablamışlar.Çünki, fəaliyyət göstərdiyimiz ərazilərə baxış keçirdsələr

anlayacaqlar ki, ixrac olunan məhsulların sahibləri istehsal edən vətəndaşlardır.Fəaliyyət göstərdiyimiz

yerlər dedik də Xaçmaz rayonunun Çərxi, Ləzzət adlanan ərazilərdə ki yük platformalarıdır.Gətirilən

kənd təsərufat məhsulları bu platformalardan yuk qatarlarına, yük maşınlarına yüklənərək istehsal edən

vətəndaşlar bizim vasitəmiz ilə Rusiya və digər ölkələrin bazarlarına çıxarılır.Gömrük qaydalarına uyğun

olaraq biz sahibkarlar Rusiya ərazisində bəzi şirkətlərlə müqavilə bağladığımızdan məhsulların istehsal

edən şəxslərin isdəyinə uyğun olaraq istədikləri yerlərə çatdırılmasına xidmət göstəririk.Məhsul

sahiblərinin Rusiya ərazisində müqavilələri olmadığından məhsulları bizlər öz adımızdan sənədləşdirib

xidmət göstəririk. Gömrük idarəsinin bizdən tələb ettikləri sənədlər tərtib edib məhsulları ixrac

edirik.Lakin bir muddəttən sonra vergi nazirliyindən analoji vergilər hesablanır ki, bu vergilər nəticəsində

də, həm fəaliyyətimiz iflasa uğrayır, həm vergi borcu nəticəsində istintaqlara, məhkəmələrə, həbsxanalara

düşürük.Nəticədə də dövlət büdcəsinə vergi ödənmir.Bir sahibkar olaraq bizdə vergilərimizi ödəmək

istəyirik.Lakin fəaliyyətimiz çərçivəsində Sizdən vergi məmurlarından ibarət bir qrup düzəldib bizim ilə

bərabər bu problemi gömrükdə həll olunmasını və bizim yük platformalarında məhsulların daşınması

zamanı fəaliyyətimizə uyğun vergi tutulmasına köməklik göstərəsiniz.Dəfələrlə vergi məmurlarına bu

barədə kömək üçün müraciyyət etsək də “biz gömrüyün işinə qarışmırıq” cavabını almışıq. Misal üçün

kənd təsərüfatı ixracatçılarından biri olan Hidayətov Zöhrab Raqub oğlu (Vöen 4000379342) vergi

nazirinin birinci müavini Sahir Məmmədxanovla görüşərək analoji verginin hesablanmaması üçün və

gələcəkdə sahibkarların hesablanan küllü miqdarda vergilərlə həbsə düşməmələri, Azərbaycan da istehsal

olunan kənd təsərüfatı məhsullarının ixracının gələcəkdə bərbat vəziyyətə qalmaması üçün bütün

nöqsanları danışmasına baxmayaraq hələdə eyni qaydada küllü miqdarda vergiler hesablanır. Sanki, 11

saylı ərazi vergi dairəsində bəzi vergi auditçiləri kənt təsərüfatı ixrac edən sahibkarların yuxarıda

göstərilən izahatlarını araşdırmadan öz vəzifələrindən sui istifadə edərək hansı məqsədlər güddüyü

məlum olmadan birmənalı şəkildə bir neçə kənt təsərüfatı ixrac edən sahibkarların vergi yükü altında

qalmasına, bir neçəsinin istintaq və həbsxanaya düşməsinə səbəb olurlar. Şəxsən mənə ( Talıbov Zabil

Ocaqverdi oğlu Vöen 4001125772) kameral vergi olaraq bir milyon üç yüz min manat vergi hesablayıb

vergi istintaqına yollamışdılar.Nəticədə mənidə həbsxana gözləyir.

Biz bu məsələlərin ortadan qalxması üçün 11 saylı ərazi vergi dairəsinə yazılı, şifahi məlumat versəkdə

bizə gələn cavab bu işnən məşğul olmayın deyilmişdir.15 ildən artıq bu fəaliyətnən məşğul olan

sahibkarlar varki kənt təsərüfatı məhsullarını istehsal edən istehsalçıların məhsullarını ölkə hüdutlarından

kənarda satışına, tanınmasına köməklik göstərmişlər. Son bu iki ildə 11 saylı ərazi vergi dairəsi külli

miqdarda borclar hesablayaraq ixraca vasitəçilik edən sahibkarları müflis vəziyyətinə qoyaraq,

sahibkarların izahatlarını, fəaliyətlərinin nədən ibarət olduğunu dinləməyərək bir mənalı şəkildə ondan

yuxarı sahibkarın fəaliyətinin dayanmasına səbəb olmuşlar.Bu da, ixraca vasitəçilik edən sahibkarlarla

bərabər azərbaycanın kənt təsərüfatı iqtisadiyatına böyük zərbələrdən biridir.

Hörmətli Mehriban Xanım vergi və gömrük məmurları sahibkarlarla bərabər bu nöqsanlar aradan

qaldırılmasa, sonuna qədərdə bizim fəaliyyətə analoji vergilər hesablanacaq, heç bir nəticə əldə

olunmayacaq. Bu məsələ ilə bağlı 10 dan yuxarı sahibkar məhkəmə və istintaqlarda:

1.Hidayətov Zöhrab Raqub (Məhkəmədə vergi borcu 844 min) 051-379- 89-69

2.Byaramov Fərrux Teymur (Məhkəmədə 700 min)050-671- 82-81

3.Xəlilov Akif Vahid (Məhkəmədə 457 min) 050-346- 81-51

4.Hidayətov Yaqub Raqub 051-394- 44-47

5.Vəliyev Ramin Hüseyn (Həbsdə) 157 min

6. Əsədov Aqil Adil (Həbsdə) 2milyon 55 min

7.Süleymanov Razi Ravi ( fındıq ixracı ) 147 min 050-604- 89-89

8.Temirov Seymur Dağısdan (fındıq ixracı 206 min) 055-555- 56-97

Və digərləri…

Hörmətli Mehriban Xanım Bizim bütün səylərimizə baxmayaraq 11 saylı ərazi vergi dairəsində bəzi

vergi məmurları heç bir araşdırma aparmadan komputer arxasında kənt təsərüfatı ixracatçılarına “

düşmən mövqeyindən” çıxış edirlər.

Hörmətli Mehriban Xanım Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün

tək bizim yox Azərbaycan Respubilikasının iqtisadiyatını zərbə altından qurtarmaq üçün mənimlə

bərabər 10 yaxın sahibkarı qəbul edəsiniz, dərdimizi sizə söyləyək.Əks təqdirdə kənt təsərüfatı ixrac edən

sahibkarlar hamısı həbsxanalarda olacaq.

Əvvəlcədən sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
anaxeber.az

Paylaş