KORRUPSİYA.AZ informasiya agentliyi dövlət xəbərləri, ictimai-siyasi, iqtisadi mövzularda, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə,korrupsiya, sosial və mədəni həyatında olan yeniliklərlə bərabər,dünyada baş verən maraqlı xəbərlər oxuculara çatdırır.

KORRUPSİYA.AZ informasiya agentliyi fasiləsiz olaraq dəqiq və operativ informasiya çatdırır. İnformasiya portalı olaraq maraqlı müsahibələri, müəlif yazılarını,araşdırmaları sizlərə təqdim etməklə  yanaşı,vətəndaş şikayətlərini dərc edib işıqlandırır. Siyasi və sosial quruplar arasında fərq qoymadan fəaliyyət göstərir, verilən açıqlamaları və mövqeyləri hər hansı şərh vermədən cəmiyyətə çatdırır. Eyni zamanda xəbər portalı olaraq Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına çalışır.

KORRUPSİYA.AZ saytının Baş redaktoru Nurəli Məmmədov

⚠️ KORRUPSİYA.AZ müstəqil layihədir,heç bir quruma tabe deyil.